Anh Hữu Nhơn

Hài lòng, vui vẻ là cảm giác của tôi lúc làm việc với Sanhi. Các bạn tư vấn kỹ về sản phẩm, thực hiện đúng hợp đồng, đúng hẹn. Công ty tôi thường đặt Sanhi làm các Cúp pha lê để tặng trong các cuộc thi, khen thưởng nhân viên,…