Anh Trọng – HR – C.P. VIETNAM CORPORATION

Công ty tôi đã đặt Sanhi làm một số sản phẩm áo thun đồng phục cho bộ phận nhân sự, chúng tôi rất hài lòng cung cách phục vụ của Sanhi.

C.P. VIETNAM CORPORATION- BRANCH 3 IN HCMC
N10 Road, Tan Phu Trung  Zone , Cu Chi, Ho Chi Minh

https://www.cp.com.vn/VN/Default.aspx