Ms Hồng – Viettel

Sanhi làm việc chuyên nghiệp, sản phẩm đẹp chất lượng, thanh toán linh hoạt, rất biết chiều khách hàng