Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương, tước hiệu Fiap, Bằng khen của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cho đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và đồng chí Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh Yên Bái

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương, tước hiệu Fiap, Bằng khen của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cho đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và đồng chí Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh Yên Bái

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương, tước hiệu Fiap, Bằng khen của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cho đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và đồng chí Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh Yên Bái

028.2253.5941
Chat ZALO
Chat Facebook
0933.37.35.36
Email: sanhi@quatangsanhi.com

Theme Settings