Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe nhân dân cho BS. Jeffrey O’Dell.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe nhân dân cho BS. Jeffrey O'Dell.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe nhân dân cho BS. Jeffrey O’Dell.

028.2253.5941
Chat ZALO
Chat Facebook
0933.37.35.36
Email: sanhi@quatangsanhi.com

Theme Settings