Cúp pha lê cao cấp quả banh SanHi-LT002

  • Cúp pha lê cao cấp quả banh SanHi-LT002
  • Kích thước
    • A: 38cm
    • B: 35cm
    • C: 33cm