Cúp pha lê tô quai thân vàng cao cấp SanHi-LT019

  • Cúp pha lê tô quai thân vàng cao cấp SanHi-LT019
  • Kích thước
    • A: 35cm
    • B: 33cm
    • C: 30cm