ky niem chuong hcm

Kỷ niệm chương Thành Lập Hoa Văn Pattern SHi-TL001