ky niem chuong hcm

Kỷ niệm chương Thành Lập Hình Quả Địa Cầu SHi-TL004