ky niem chuong hcm

Kỷ niệm chương Thành Lập Hình Cánh Buồm SHi-TL005