ky niem chuong hcm

Kỷ niệm chương Thành Lập Thiết Kế Tinh Xảo SHi-TL006